Archiwum kategorii: Ergoterapia

SZTUKA OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ

Część 1

Na skutek ogromnych postępów medycznych , w ostatnich dziesięcioleciach nastąpił znaczny wzrost średniej długości życia ludzkiego. Coraz liczniejsza grupa osób może się cieszyć zdrowiem i sprawnością w podeszłym wieku. Ale wciąż są wśród nas osoby, które walczą z chorobą , niedołęstwem. Dlatego coraz większej wagi nabiera problem utrzymania sprawności i zdrowia ludzi starszych. W szybkim tempie rozwija się gernatologia, geriatia i profilaktyka geriatryczna.

Gernatologia– bada procesy starzenia się u wszystkich istot żywych, a u ludzi zajmuje się również związanymi ze starością problemami natury psychologicznej, socjalnej i ekonomicznej.

Geriatria– to medycyna starości, leczenia chorób i niedołęstwa wieku starczego.

Profilaktyka geriatryczna– to zapobieganie. Uczy jak unikać niedołęstwa starczego, jak postępować i żyć , by możliwie jak najdłużej zachować sprawność i zdrowie.

Organizm człowiek w ciągu życia wciąż się zmienia. Wiek starczy ma swoje specyficzne problemy i odrębną patologię. Zmiany następują we wszystkich układach, ich wydolność wyraźnie się obniża. Przychodzi czas, w którym każda starsza osoba powinna zostać otoczona opieką. Obserwacja i opieka powinna być prowadzona w sposób bardzo dyskretny i delikatny, tak by nie wzbudzić w starszym człowieku mylnego przekonania , że jest on już niedołężnym, bezużytecznym i stanowi tylko ciężar dla rodziny lecz nadal jest kochany i potrzebny.

Sztuka opieki nad człowiekiem starym przede wszystkim polega na tym, by w sposób dyplomatyczny zabezpieczyć zarówno jego samego, jak i otoczenie przed skutkami jego nieporadności i roztargnienia.

Bardzo ważną rzeczą jest odpowiednie zorganizowanie czasu osobie starszej. Praca i ruch przeciwdziałają starzeniu się i niedołęstwu, ożywiają psychikę , polepszają samopoczucie. Warto wykorzystać posiadane przez starszą osobę umiejętności, tak by zmobilizować ją do działania. Wprowadzanie nowych zajęć   nieadekwatnych, często tak do stanu fizycznego jak i umysłowego może okazać się zbyt trudne i zniechęci do jakiegokolwiek wysiłku.

Pamiętajmy, że dla osoby starszej dom to ostoja, miejsce, w którym   powinna znaleźć spokój i bezpieczeństwo. Miejsce, w którym jest seniorem, a nie zawadą.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym artykułem na temat długowieczności i sprawdzonych sposobów na nią pod linkiem:  http://tnijurl.com/sekrety_dlugowiecznosci/ 

Ergoterapia w życiu osób starszych

Ostatnio pisałam o roli ergoterapii przy pracy z osobami z ograniczoną sprawnością, ale należy zwrócić uwagę, że ergoterapeuci wiele mogą dokonać także z osobami starszymi (o czym często zapominamy !!!), które tak często nie mogą odnaleźć się w nowej rzeczywistości spowodowanej częściową utratą sprawności.

Gdy tylko dobrze się rozejrzymy, na pewno wśród najbliższych, znajomych, sąsiadów dostrzeżemy osoby posiadające jeszcze wiele sił witalnych, które chciałyby coś zrobić, ale czują się ograniczone przez swój wiek i stan fizyczny. Często się zdarza, że ograniczenia te nie tylko budzą ich lęki, ale również prowadzą do bierności. Powoli wycofują się z czynnego życia społecznego, myśląc że nie są w stanie podołać codziennym wyzwaniom. I tu właśnie powinien przyjść z pomocą ergoterapeuta. Zna przecież wiele produktów dostępnych już i na naszym rynku, które mogą pomóc osobom starszym w powrocie do aktywnego życia, pomogą im uwierzyć, że są w stanie zmierzyć się z tym, co jeszcze do niedawna wydawało im się niemożliwe.

Prosty przykład: trudności w samodzielnym ubieraniu się. Nie musimy czekać, aż ktoś nam założy skarpety czy rajstopy są przyrządy pomagające wykonać tę czynność. Jest „szydełko”, którym możemy się posłużyć przy zapinaniu guzików czy zamka expressowego. Są elastyczne sznurówki, które umożliwiają swobodne zakładanie i zdejmowanie butów bez ich ciągłego sznurowania, a do tego gdy spuchną nam stopy nie będziemy odczuwać ucisku, gdyż sznurówka sama się naciągnie.Mając w swojej kuchni uniwersalną deskę sami bez większych trudności możemy przygotować sobie posiłek.

Słów kilka o ergoterapii

ERGOTERAPIA – słowo od kilku lat, odmieniane przeze mnie, przez wszystkie przypadki.

Z chwilą gdy bliska mi osoba, po mikrowylewie powróciła do domu od razu rozpoczęliśmy szeroko pojętą rehabilitację, której jednym z elementów była ergoterapia. To, wówczas obco brzmiące mi słowo-ERGOTERAPIA- dziś nadal utwierdza mnie i moich najbliższych w przekonaniu, że dzięki dobrze zorganizowanej terapii, osoby z ograniczona sprawnością mogą przy pomocy odpowiednio dobranego sprzętu stać się samodzielnymi  osobami. Mogą powrócić do realizacji swoich planów i marzeń.

Leczenie ergoterapeutyczne nastawione jest w szczególności na poprawę mobilności i koordynacji ruchowej chorego, ale także, co ważne, jego pamięci i koncentracji. Wskazuje, że pacjent powinien przede wszystkim nauczyć się żyć z chorobą i umieć pogodzić się ze swoją odmienną sytuacją życiową, a ergoterapeuta dostarczyć mu wskazówek i wszelkie pomoce, które pozwolą mu lepiej radzić sobie w życiu codziennym.

Mówimy, że ergoterapeuta podobnie jak fizjoterapeuta, przywraca pacjentowi sprawność ruchową, ale także pomaga mu przy wykorzystaniu dostępnego sprzętu, pokonać trudności z wykonywaniem codziennych czynności takich jak ubieranie i rozbieranie się, przygotowywanie i spożywanie posiłków, wykonywanie higieny osobistej i wielu innych czynności, które osobom zdrowym nie sprawiają żadnych trudności.

Ergoterapia polega także na zachęcaniu osoby dotkniętej ograniczeniami do brania czynnego udziału w życiu osobistym czy też społecznym.

Pokazuje, że chory sam jest w stanie poradzić sobie z codziennością, że potrafi przeciwstawiać się codziennym trudnościom. Może sobie dobrze radzić nie prosząc nikogo o pomoc, być niezależnym, jeżeli tylko będzie do tego odpowiednio przygotowany oraz będzie posiadać sprzęt do pokonania stojących przed nim barier.

Bliska mi osoba po zajęciach terapii zajęciowej posługując się profilowanymi sztućcami jedząc na „szufelkowym” talerzu bądź na talerzu z zakładanym obrzeżem jest w stanie zjeść samodzielnie posiłek, bez konieczności nadzorowania jej by nie wylała i nie pobrudziła się jedzeniem.

Mój następny wpis udowodni, że ergoterapia powinna być prowadzona także z osobami w podeszłym wieku.